اعتراض یک ستاره شناس سرشناس آمریکایی به ایجاد خط لوله نفتی در کانادا

23 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جین فوندا، ستاره سرشناس آمریکایی در آلبرتای کانادا در اعتراض به تصویب احداث خط لوله و میدان نفتی این ایالت می گوید مردم نباید تحت تاثیر قیافه و ظاهر سیاستمداران لیبرال و خوش بر و رویی نظیر جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور قرار بگیرند.