یک تحقیق علمی: افرادی که ابروهای پرپشت دارند، احتمالا خودشیفته هستند

06 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتيجه يکی ديگر از پژوهش های علمی اخيرمثل بعضی از يافته های شگفت انگيز ادعا می کند کسانی که ابروهای پرپشت دارند به احتمال زياد دارای شخصيتی خودشيفته هستند.