انتظار برای تغییر رفتار دولت آینده کانادا در قبال ایران

28 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا بنایی، رئیس پیشین کنگره ایرانی تبارها کانادا در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که حزب لیبرال که در انتخابات اخیر پیروز شده است رفتار متفاوتی را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.