جابجایی دو نوزاد در بیمارستان پس از تولد؛ ۴۰ سال بعد

08 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای دومين بار در کمتر از يک سال مشخص شده که در منطقه ای فقيرنشين در غرب کانادا دو نوزاد هنگام تولد در بيمارستان با يکديگر عوض شده اند. وزارت بهداشت کانادا خواهان رسيدگی جدی به اين موارد شده است.