در نمونه برداری از پارچین، بازرسان خارجی هم حضور خواهند داشت

21 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

توافق هسته ای وین فضای سیاسی آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. روز جمعه در موسسه هادسون واشنگتن نشستی برگزار شد که در آن سخنرانان با انتقاد از توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی آنرا توافقی محرمانه دانستند که دست ایران را برای پیشبرد برنامه هسته ای خود باز می گذارد. گزارش کوروش صحتی