دو فیلمساز جوان ایران درجشنواره کن

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرغم عدم حضور آثار فیلمسازان ایران در بخش رقابت اصلی جشنواره کن امسال، بخش نوعی نگاه و سینه فونداسیون میزبان دو فیلم از دو کارگردان جوان از ایران است.گزارش شپول عباسی