دونالد ترامپ تعادل رسانه‌های آمریکایی برای پوشش انتخابات را برهم زده است

15 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از اصول روزنامه نگاری در آمریکا ایجاد توازن در نوشتار و گفتارهایی است که گزارشگران تهیه می کنند، اما مبارزات انتخاباتی امسال چالش هایی در برابر این گزارشگران و بطور کلی شبکه های رسانه ای گذاشته است.