رقابت انتخاباتی آمریکا تحت تاثیر "متقلب" نامیدن ترامپ توسط یک قاضی دیوان‌عالی آمریکا

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عرصۀ مبارزات انتخاباتی در آمريکا بنا به گمانه زنی ها امروز به معرفی دو نفر از افراد مورد توجه دونالد ترامپ، نامزد مفروض جمهوريخواهان برای مقام معاونت رياست جمهوری آيندۀ ايالات متحده اختصاص خواهد داشت.