هفته مد پائیزی کلوین کلاین

28 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

لوپتیا نیانگو Lupita Nyong'o و نائومی واتز Naomi Watts در هفته مد پائیزی کلوین کلاین، فضای نمایشگاه را تحت الشعاع خود قرار دادند و مورد استقبال قرار گرفتند.