نمایشگاه نستعلیق در واشنگتن

11 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین نمایشگاه با تمرکز بر استادان هنر نستعلیق در گالری و موزه سکلر و فریر برپا شد. ماندانا تدین با متصدی این نمایشگاه، سیمون رتیگ، گفتگویی انجام داده.