نظر بینندگان برنامه روی خط: نوروز با چاشنی گرانی

26 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خرید های نوروزی برای بسیاری از مردم ایران با گرانی توام است. در همین حال، نظراتی که بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا با مجریان این برنامه در میان گذاشتند، از اجحاف بعضی از کسبه نیز حکایت دارد.