تلاش برای مهار آتش سوزی کالیفرنیا ادامه دارد

18 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، برف و سرما در ایالت های شرقی و آتش گرفتن مناطق جنگلی در ایالت غربی کالیفرنیا، صحنه جدال طبیعت با شهروندان شده است. در کالیفرنیا، هزاران آتش نشان در حالی برای مهار شعله های آتش تلاش می کنند که بادهای محلی و پرقدرت سنتا آنا در حال گسترش شعله ها هستند.