در کالیفرنیا خانه ها ملزم به استفاده از صفحه های خورشیدی خواهند شد

25 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالت کالیفرنیا اولین ایالت آمریکا خواهد بود که تا سال دو هزار و بیست اکثر خانه های جدید را ملزم به نصب صفحه های خورشیدی می کند.