نگرانی مسلمانان آمریکا از گسترش اسلام هراسی در پی حمله تروریستی در کالیفرنیا

14 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از آنکه یک زوج جوان مسلمان به کشتار سن برناردینو در جنوب کالیفرنیا متهم شده اند، مسلمانان آمریکایی از جلوه دادن دین اسلام بعنوان یک اهریمن و گسترش اسلام هراسی در آمریکا بیم دارند.