مهاجران در کالیفرنیا برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری، تردید دارند

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واجدان شرايط رأی دادن در کاليفرنيا، پر جمعيت ترين ايالت آمريکا می گويند، تا حال سابقه نداشته برای تصميم گيری در مورد انتخاب کانديدای مورد علاقه شان تا این اندازه دچار شک و ترديد باشند. اين امر بويژه در ميان مهاجران به شدت عموميت دارد.