موزه‌ای برای نمایش محصولات ناکام و ناموفق در کالیفرنیا

18 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه ها معمولا مکانی برای نمایش موفقیت ها و بهترین ها هستند. ولی موزه جدیدی در کالیفرنیا به محصولات و پروژه هایی پرداخته که مطابق نقشه پیش نرفته و منجر به شکست شده است. نام آن «موزه شکست» است.