آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا ادامه دارد

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا مقام های کالیفرنیا می گویند، هنوز بیش از ۹ هزار خانه، در آتش سوزی جنگل های بخش مندوسینا، در خطر نابودی در شعله های آتش است. آتش سوزی این منطقه، که از دو هفته پیش آغاز شده یکی از ۱۷ زبانه فعال آتش سوزی امسال و بزرگترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا است. گزارش شیده رضایی