آتش سوزی کالیفرنیا مهار شد؛ عملیات متوقف نشده است

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش سوزی در شمال ایالات کالیفرنیا این هفته کاهش پیدا کرده و مقامات آتش نشانی می گویند در مبارزه گسترده علیه آتش برتری پیدا کرده اند. ولی برای ماموران آتش نشانی هنوزکار زیادی باقی است.