اعلام وضعیت فوق العاده در کالیفرنیا در پی آتش سوزی گسترده

23 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش سوزی در جنگل های کالیفرنیا ادامه دارد و صدها خانه در این آتش سوزی سوختند و هزاران نفر از خانه های خود می گریزند. فرماندار کالیفرنیا در دو منطقه این ایالت وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.