اعلام وضعیت اضطراری در ایالت کالیفرنیا در پی آتش سوزی های گسترده

14 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اعلام وضعیت اضطراری در ایالت کالیفرنیا از سوی پرزیدنت ترامپ که در پی درخواست فرماندار ایالت کالیفرنیا صورت گرفته است، منابع مالی فدرال در دسترس این ایالت قرار می گیرد تا به مهار آتش سوزی ها و بازسازی آسیب ها که مناطق وسیعی را در بر گرفته است، کمک شود.