تشکیل پلیس آب در کالیفرنیا برای مقابله با بحران کم آبی

29 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بحران کم آبی در ايالت کاليفرنيای آمريکا به اندازه ای شدت يافته که مسئولان ايالتی با تشکيل واحدهايی موسوم به «پليس آب» در تلاش هستند تا از هدر رفتن بيشتر آب توسط مردم جلوگيری کنند.