تشکیل پلیس آب در کالیفرنیا برای مقابله با بحران کم آبی

29 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران کم آبی در ايالت کاليفرنيای آمريکا به اندازه ای شدت يافته که مسئولان ايالتی با تشکيل واحدهايی موسوم به «پليس آب» در تلاش هستند تا از هدر رفتن بيشتر آب توسط مردم جلوگيری کنند.