نیاز به بازنگری در برنامه های زیست محیطی کاليفرنيا

27 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، ضمن دیدار از مناطق دچار خشکسالی در کالیفرنیا، درباره خطر تغییرات اقلیمی و نیاز به بازنگری در برنامه های زیست محیطی این ایالت سخن گفت.