بالن سواری و چهل نوع شراب‌سازی در یکی از شهرهای کالیفرنیا

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا جوامع و اقلیتهای مختلف با برگزاری مراسم یا جشنواره خود را مطرح و معرفی می کنند. مثلاً کشاورزان نزدیک فرِزنو Fresno در کالیفرنیا هر سال جشنواره برداشت انجیر و سیر برگزار می کنند. اما یکی از مهمترین جشنها، جشنواره ای است که در منطقه تمه‌کولا ولی (Temecula Valley) برگزار می شود.