آتش‌سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا؛ پنج هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌هایشان شدند

07 مهر 1399