شکست تیم ملی فوتبال برزیل مقابل حریف آلمانی

18 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تیم ملی فوتبال برزیل با شکست سنگین روز سه شنبه در مقابل حریف آلمانی نه تنها فرصت کسب یک عنوان قهرمانی دیگر در عرصه فوتبال بویژه در خانه خود را از دست داد بلکه مردم برزیل را در ماتم و جهان را در حیرت فرو برد.