بزرگداشت هنرمند بزرگ قرن بيستم آمريکا

24 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شهر واشنگتن اين ماه ياد يکی از بزرگترين هنرمندان قرن بيستم ايالات متحده را گرامی خواهد داشت. اين ماه، ۷۵ سال از اجرای کنسرت با شکوه و جسورانه مرين اندرسون Marian، نخستين خواننده سياهپوست زن که با وجود تعصبات عميق نژادپرستانه در آمريکا به روی صحنه رفت، می گذرد.