بزرگان را تا هستند گرامی بداریم

18 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهمیت بزرگداشت هنرمندان و نخبگان جامعه در حیات آنها در چیست؟