بیستمین سالروز ترور میکونوس

28 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرویز دستمالچی، از بازماندگان ترور میکونوس، شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی، و رویا حکاکیان، نویسنده کتاب «قاتلان قصر فیروزه»، درباره ترور ميکونوس توضيحاتی دادند.