بیستمین سالگرد آزادی در آفریقای جنوبی جشن گرفته شد

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دو دهه پیش، حکومت اکثریت سیاه پوستان، بجای حکومت اقلیت سفید پوست، قدرت را در آفریقای جنوبی بدست گرفت. مراسم بیستمین سالگرد آزادی ده روز پیش از رای گیری سراسری برگزار شد. گزارش از الناز کیانی.