بیست و پنجمين سالگرد سرکوب میدان تین آن من در پکن

11 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالیکه خاطره این سرکوب خونین هنوز در اذهان بسیاری زنده است، به احتمال زیاد رسانه های چین به آن حتی اشاره هم نخواهند کرد. سکوت دستگاه های ارتباط جمعی در چین نشان می دهد، که پس از ربع قرن، هنوز رهبران چین نتوانسته اند به خواست مردم برای داشتن رسانه های آزاد پاسخ گویند.