بیش از نیمی از جمعیت جهان با کمبود آب روبرو خواهند شد

14 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد با انتخاب شعار «آب برای زندگی» سالهای میان 2005 تا 2015 را «دهه آب» نامیده بود تا به دولتها و مردم جهان در زمینه بحران جدی آب در آینده نزدیک هشدار داده باشد. امروزه با نزدیک شدن به پایان دهه آب، این سازمان در تازه ترین گزارش خود می گوید اگر وضعیت به همین منوال پیش رود تا سال 2030 بیش از نیمی از جمعیت جهان با کمبود آب روبرو خواهند شد.