بیمه بیکاری در بودجه سال جدید

17 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما تا کنون بیمه بیکاری دریافت داشته اید؟ آیا از حقوق یا دستمزد شما برای صندوق بیمه بیکاری کسر می شود؟