بیماریهای قلبی و عدم تحرک

28 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحرک روزانه دارید؟ ورزش می کنید؟ راه می روید؟هیچکس به اندازه خودتان مسئول سلامتی شما نیست. برای حفظ سلامتی چه می کنید؟ نقش ورزش درزندگی روزانه شما چیست؟