بیماری های ریوی همراه با متخصص

11 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشکلات تنفسی و بیماری های ریویِ از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران افزایش چشمگیری یافته است. آیا شما از قربانیان آلودگی هوا هستید؟ به نظر شما در مقابله با این آلودگی ها چه باید کرد؟