بیماری های پوستی همراه با متخصص

28 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه روی خط به بیماری های پوستی اختصاص داشت همراه با دکتر سعید دانش، متخصص امراض پوستی