بیمارستان‌های سراسر آمریکا برای مقابله با شیوع گسترده ویروس کرونا آماده می‌شوند

25 اسفند 1398