بیلبوردهای ضد آمریکایی در تهران برچیده شدند

05 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نصب بیلبوردهايی در سطح شهر تهران در مخالفت با مذاکره با آمریکا و جمع آوری آنها خبرساز شده است. این بیلبوردها بنام صداقت آمریکایی و همزمان با مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 در تهران نصب شده بودند. گزارش از کوروش صحتی.