بيكارى فارغ التحصيلان

19 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیکاری در میان جوانان ایرانی تقریباً دو برابر بیکاری عمومی است و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها در ایران بیکارند. چگونه می توان با بیکاری در ایران مبارزه کرد؟