بیکاری درایالات متحده

21 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برغم این که نرخ بیکاری درایالات متحده در ماه دسامبر سال گذشته به ۶ و ۷ دهم درصد رسید ولی نرخ ایجاد شغل در کشور کاهش یافت. در حالی که این مساله موجب یاس برخی سرمایه گذاران شده است ولی بیشر اقتصاد دانان معتقدند در طی حدود یک سال آینده اوضاع کار در کشور بهبود خواهد یافت