بیکاری در تابستان

24 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان نسبت به وضعیت بیکاری در تابستان هشدار میدهند. این در حالی است که دولت محمود احمدی نژآد آمار های متفاوتی را ازاشتغال زایی و کاهش بیکاری در کشور ارائه میکند. گزارش از احمد باطبی.