بیکاری

12 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر خود و یا نزدیکانتان جویای کار هستید، از مشاهدات و تجربیات خود بگویید. برای حل معضل اشتغال چه باید کرد؟