بیکاران در آمریکا

14 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج سال از بحران مالی جهانی گذشته است. بر اساس بسیاری از شاخص ها ، آمریکا ، بزرگترین اقتصاد جهان ، اکنون در مسیر بهبود قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی آمریکا ، در دو سال گذشته ، به سرعت در حال رشد بوده است. نرخ بیکاری نیز به سطح قبل از بحران مالی رسیده است. با این حال ، آن طوری که میل آرسگا از صدای آمریکا گزارش می کند ، سال 2014 ممکن است ، سال دشواری برای آمریکایی های بیکار باشد. به برگردان این گزارش توجه فرمایید.