بوی مهر، بوی مدرسه و قصه نامکرر کتاب درسی و کلاس درس

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باز اول مهر از راه می رسد. دانش آموزان راهی مدارس می شوند، اما مشکلات آموزش و پرورش مثل هر سال دوباره تکرار می شود. کمبود فضاهای آموزشی، نیمکت ها، قیمت سرسام آور شهریه ها و کتاب و نوشت افزار مخصوصا با این وضعیت خاصی که از نظر تحریم ها و مسائل اقتصادی هم اینک وجود دارد. و وضعیت معلم ها که داستان دیگری است. اما باید امید به موفقیت داشت برای تک تک بچه هایی که با همین کمبودها بيشترین تلاش خود را برای ساختن آینده خود و جامعه و کشورشان بکار می بندند. گزارش از رویا ملکی.