بوی ماه مهر با يادی از نغمه سرای كودكان، عباس يمينی شريف

02 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به مستندی از زندگی عباس يمينی شريف سراينده بسياری از شعرهای كودكی در گفتگو با پسرش هومن يمينی شريف.