بورس ارز و حکایت دلار ۳۰۰۰ هزار تومانی

14 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پا به پای افزایش قیمت دلار و ناتوانی دولت در کنترل یا پائین آوردن قیمت آن، ازایجاد بورس ارز به عنوان راهی برای برون رفت از بحران یاد می شود. دولت با تاکید بر اجرای این طرح می گوید دیگر نمی توان نرخ ارز را به صورت دستوری تعیین کرد. اتاق بازرگانی تهران هشدار داد که درصورت ایجاد بورس ارز قیمت هر دلار به ۳ هزار تومان می رسد. گزارش از وفا آذربهاری.