بودجه نیامد؛ احمدی نژاد بی نظم ترین دولت

15 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محموداحمدی نژاد، آخرین بودجه دوران تصدی اش را که باید به مجلس تقدیم کند در موعد مقرر ارایه نکرد. قرار بود روز4شنبه پانزده آذر، بودجه سال آینده ایران تقدیم شود اما محمود احمدی نژاد لایحه بودجه را ارایه نکرد تا بی نظم ترین دولت بعد از انقلاب در ارایه لایحه بودجه لقب بگیرد. گزارش از آرش سیگارچی.