بودجه ٩٣: الويت هاى اقتصادى روحانى

02 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسين ابن يوسف، مدير موسسه بين المللى نفت در ويرجينيا؛ شاهين فاطمى، رييس مركز اروپايى مطالعات بين المللى؛ در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا نظرات خود را پيرامون عنوان ابراز داشتند.