گزارش «بیزینس اینسایدر» از اعتراضات گسترده در ایران

14 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بیزینس اینسایدر در مقاله ای دیدگاه های چند تحلیلگر سیاسی را در رابطه با اعتراضات چند روزِ گذشته در ایران جویا شده است. این تحلیلگران از تاثیرات شبکه های اجتماعی در خیزش های مردمی و همچنین از تاثیرات اعتراضات و نحوه برخورد حکومت ایران با معترضان صحبت کرده اند. گزارش رزیتا ایراندوست