گزارش روزنامه بیزینس اینوستور دیلی از فرصت های سرمایه گذاری در ایران

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه بیزینس اینوستور دیلی در گزارشی نوشته است که با برداشتن تحریم های غرب، شرکت های بزرگ فناوری، نفتی و صنعتی از جمله شرکت های هواپیماسازی یا شرکتهای کامپیوتری نظیر اپل، آماده اند تا در بازار بزرگ و دست نخورده ایران سرمایه گذاری کنند.