پس از نیم قرن اولین رئیس جمهوری غیرنظامی میانمار انتخاب شد

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میانمار اولین رئیس جمهوری غیر نظامی اش در چند دهه اخیر را انتخاب کرد. مجلس میانمار پس از ۵۳ سال فرمانروایی نظامیان، "تین چیاو" را که از نزدیکترین یاران آنگ سان سوچی رهبر مخالفان میانمار است، به ریاست جمهوری آن کشور برگزید.